เคยเป็นมั้ยคะ เวลาเราเจอปัญหา แล้วเราอยากแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเอง เราไม่อยากพึ่งพาใคร หรือเป็น ” ภาระ ” ของใคร แล้วใน ภาษาอังกฤษ เราจะต้องพูดว่าอย่างไร ...