อรุณสวัสดิ์เช้าวันเสาร์ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงนี้ใครๆ ก็พูดถึง AI นอกจาก ChatGPT ก็ยังมี AI ตัวอื่นๆที่พัฒนาต่อยอด จาก OpenAI’s GPT-3 นั่นคือ Notion AI ที่จะมาช่วยให้เราสะดวกในการ เขียนร่างบนความ วางแผนต่างๆ เช้านี้ มาทำความรู้จัก กับ “Notion ...